ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

UNIQUEDENT

fot_1

 

UNIQUEDENT to uzyskane w wyniku specjalnej hodowli odmiany kukurydzy o ziarnie dent, które są doskonale przystosowane do warunków pogodowych i glebowych w Polsce. Zostały wybrane spośród wielu odmian i sprawdzone w różnych regionach uprawy kukurydzy w Polsce i krajach sąsiednich. W Polsce sezon dla uprawy kukurydzy jest znacznie krótszy niż na południu Europy i dlatego ważne było, aby odmiany zostały dobrze sprawdzone w Polsce i w różnych pogodowo latach uzyskały wysokie plony suchego ziarna. Niektóre z nich mogą być również uprawiane na północy kraju. Było to duże wyzwanie, gdyż „denty” mają wyższe wymagania cieplne od powszechnie uprawianych odmian „flint-dent”, z których znana jest firma KWS. Ponieważ od 8 lat hodowla KWS prowadzona jest również na polach produkcyjnych w Polsce, możemy mieć pewność, że te odmiany, które Państwu proponujemy do uprawy, sprawdziły się w latach mokrych i suchych, zimnych i ciepłych. Hodowla odmian to bardzo odpowiedzialne zadanie i zdajemy sobie sprawę, że szczególnie odmiany w typie ziarna dent są bardzo wrażliwe na krótszy sezon wegetacji lub zimną wiosnę. W wyniku ogromnych nakładów pracy i kosztów uzyskano odmiany mieszańcowe UNIQUEDENT, które łączą w sobie bardzo ważne dla uprawy cechy:

  • Wczesność (wynikająca z genów oraz dobrego rozwóju wiosną i wczesnego dojrzewania)
  • Doskonale oddają wodę z ziarna na polu i w suszarni
  • Dzięki przedłużonej zieloności liści i łodygi rośliny są dłużej żywe i przed zaschnięciem skuteczniej czynnie odbierają wodę z ziarna oraz do końca budują plon
  • Wczesny i stabilny plon suchego ziarna + odmiany te co roku biorą udział w doświadczeniach wielo firmowych oficjalnych i własnych KWS, gdzie znajdują potwierdzenie dla swojej najwyższej wartości

fot_2

Odmiana KELTIKUS na polu w okolicach Brzegu 2016 r

 

Widoczne zielone liście i jednocześnie dojrzałe ziarno na kolbach to stay-green, którego nie należy mylić z przedłużającą się „zielonością” późnych odmian dent, gdzie zielone liście i łodygi są zwykle wskaźnikiem wyższego FAO. Silny dry-down gwarantuje wczesne osiąganie niskich wilgotności ziarna i umożliwia wcześniejszy zbiór, a tym samym zmniejszenie ryzyka mikotoksyn i niższe koszty suszenia ziarna. wczesność, dry-down, wysoki plon Kto siał odmiany typu dent i flint-dent na jednym polu, zapewne zauważył niejednokrotnie, że (poza wyjątkami jak np. KWS 9361) odmiany typu dent miały zwykle zwolnioną początkową fazę wzrostu w porównaniu do odmian flint-dent i dopiero później, gdy się ociepliło, nadrabiały zaległości. Odmiany UNIQUEDENT są ulepszone również pod tym względem. Od samego początku rosną bardzo intensywnie.

fot_3

Fragment pola hodowlanego z odmianami z grupy UNIQUEDENT i flint dent - nie widać różnic w rozwoju początkowym - zimna i mokra wiosna 2016 r.

 

Porada praktyczna

Wysiewając odmiany dent z grupy UNIQUEDENT, zalecamy zmierzyć rano temperaturę gleby na głębokości siewu. Sprawdziliśmy to już w poprzednich sezonach - nie należy się zbytnio spieszyć z siewem odmian dent i warto poczekać, aż gleba ogrzeje się po zimie do temperatury przynajmniej 10°C na głębokości 5 cm. Dla starszych odmian typu dent zalecaną temperaturą gleby dla rozpoczęcia siewu jest 12°C. W wyniku selekcji hodowlanej w warunkach Polski i Niemiec wybraliśmy odmiany typu dent, które możemy wysiewać kilka dni wcześniej (od innych odmian dent), gdyż mają one dobry wigor wzrostu początkowego: kiełkują równomiernie i w początkowych fazach rozwoju trudno je odróżnić od przeciętnych odmian typu flint-dent, gdyż rośliny są od początku wzrostu podobnej wielkości. Cały czas trwa hodowla i sprawdzanie w warunkach praktyki rolniczej nowych odmian UNIQUEDENT. Nie chcemy wprowadzać do Polski na siłę i bez dokładnego sprawdzenia odmian kukurydzy dent tylko dlatego, że jest na nie popyt w niektórych regionach. Do obrotu w Polsce z hodowli KWS wchodzą tylko sprawdzone przez minimum 3 lata odmiany, które wnoszą jakąś nową wartość w porównaniu do tych, które mamy już w ofercie lub innych odmian oferowanych na rynku.

fot_4

Ważenie plonów odmian na doświadczeniu łanowym KWS w Charbielinie (2014 r.)>

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża