ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

Technologia uprawy grochu

Sprawdzona w ostatnich latach Santana oraz nowość na słabsze stanowiska KWS La Mancha to grochy, które są dedykowane do programów kontraktacyjnych z partnerami. Odmiany te pochodzą z rynku niemieckiego, są sprawdzone i uprawiane w Polsce od kilku sezonów, a osiągnięte wyniki pozwalają stwierdzić, iż mogą one z sukcesem konkurować z najlepszymi odmianami krajowymi. Materiał siewny tych odmian, jako jedyny w Polsce, posiada certyfikat ESTA dla roślin strączkowych.

Należy wspomnieć o podatności innych gatunków konkurujących z grochami, jak soja i łubin, na duże wahania plonu związane z przebiegiem warunków atmosferycznych.

Nasuwa to wnioski, że rynek ten w perspektywie czasu może być narażony na duże skoki podaży i niebezpieczne dla producenta ruchy cen. Jedną z form zabezpieczenia jest wprowadzenie do struktury upraw grochu ogólnoużytkowego.

Gatunek ten oprócz celów paszowych ma, jako jedyny, kierunek konsumpcyjny na masową skalę. Jedynie w przypadku grochu, w momencie załamania cen na rynku rodzimych pasz białkowych, jest zabezpieczenie w postaci możliwości jego sprzedaży na cele konsumpcyjne. Ponadto groch posiada zdecydowanie szersze zastosowanie przetwórcze niż uprawiany masowo łubin wąskolistny. Groch może stanowić korzystniejszą alternatywę niż uprawiana w Polsce soja – ze względu na lepsze dostosowanie do warunków klimatycznych. Ostatnie 2 lata potwierdziły znaczne ograniczenie areału uprawy soi.

Dualizm kierunków zastosowania grochu ogólnoużytkowego gwarantujący mu dwa rynki potencjalnego zbytu oraz lepsze niż łubin i soja wyniki plonowania stawiają tę roślinę w czołówce strączkowych uprawianych w Polsce.

Możliwy do zaobserwowania korzystny przebieg relacji cenowej grochu do łubinu oraz fakt wyższego plonowania przez groch, jak również niestabilność w produkcji soi oraz dualizm kierunków zbytu w przypadku grochu rekomenduje ten gatunek do uprawy w 2018r.

Odmiana Santana wymaga dobrego stanowiska, rewanżując się fantastyczną jakością i plonem. Na słabsze gleby polecana jest rewolucyjna odmiana ogólnoużytkowa – KWS La Mancha. Dotychczas na słabsze stanowiska rekomendowano uprawę łubinu wąskolistnego i grochu pastewnego.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża