ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

STEFANO KWS F1

Wzorcowa wydajność i jakość plonu

Najważniejsze cechy odmiany: 

 • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy,udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
 • bardzo elastyczna co do terminów siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • pożądany typ rozwoju wiosennego
 • zbiomasa i duża liczba rozgałęzień produktywnych
 • dobra odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 - odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • posiada cechę S-POD - podwyższoną odporność na osypywanie nasion
 • jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016
 • wysoka MTN w plonie nasion
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża