ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Smaragd

Kukurydza SMARAGD

Po prostu najwyższy plon ziarna

Profil odmiany

Na ziarno

 • jedna z kilku najwyżej plonujących odmian w Europie w oficjalnych
  dośw. rozpoznawczych PZPK i COBORU, najwyższy plon ziarna
  wśród najnowszych zgłoszonych do badań 36 odmian - średnio
  14,27 t/ha suchego ziarna (18,7% wilgotność ziarna podczas zbioru) -
  patrz również wykres na str. 52
 • najwyższy oficjalnie potwierdzony plon suchego ziarna to 18,71 t/ha
  w SDOO Skołoszów w 2018 r.
 • najlepszy wynik ekonomiczny plonu w przypadku sprzedaży na suche
  ziarno
 • polecana na ciepłe stanowiska o wysokim potencjale plonowania
  w południowej Polsce

Kukurydza SMARAGD

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża