ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

Siew

Siej żyto wcześnie w odpowiednio przygotowaną glebę!

Żyto hybrydowe, aby zaprogramowało odpowiednio wysoki plon musi być wysiane wcześnie w odleżaną glebę.
Najwcześniejszy termin rozpoczęcia siewu żyta przypada na teren północno-wschodniej Polski (5 września), natomiast najpóźniejszy na terenach zachodnich (15 września). Termin siewu należy dobrać tak, aby rośliny w okresie jesiennym osiągnęły minimum fazę pełni krzewienia (BBCH 25) lub przynajmniej rozpoczęły krzewienie, dzięki czemu okres w którym różnicuje się kłos w roślinie będzie dłuższy, co z kolei przełoży się na większą ilość ziarn w kłosie. Przy wysiewie 180 szt. kiełkujących ziaren na m2, rośliny powinny mieć do dyspozycji ok. 55 dni wegetacji jesiennej (licząc od dnia siewu). Jest to spowodowane tym, iż żyto krzewi się głównie jesienią i niemal w każdym przypadku konsekwencją późnego terminu siewu jest obniżenie poziomu plonowania (rysunek poniżej). Późny termin siewu można tylko w pewnym zakresie zniwelować poprzez zwiększanie normy wysiewu. W przypadku bardzo późnego terminu siewu żyta hybrydowego zasadne jest wzięcie pod uwagę zamiany rośliny uprawnej np. na pszenżyto lub pszenicę, które również krzewią się wiosną i z pewnością zareagują mniejszą zniżką plonu.

Optymalne terminy siewu wg IUNiG dla poszczególnych rejonów w Polsce ilustruje rysunek poniżej. Przy rzadkich, wczesnych siewach żyta mieszańcowego,  optymalne terminy siewu żyta, sugerowane przez IUNiG można przyśpieszyć o 3 do 5 dni. 
Wczesny siew jest szczególnie ważny na glebach lekkich w celu wytworzenia odpowiedniej masy korzeni przybyszowych, co pozwoli w przyszłości roślinom lepiej tolerować stresy związane z niedoborami wody. Przy bardzo silnie wybujałych łanach zasadne jest wykonanie oprysku preparatem fungicydowym przed spoczynkiem, w celu ochrony łanu przed chorbami „złego zimowania”.

Głębokość siewu – „Żyto musi widzieć niebo”!

Zbyt głęboki siew - to jeden z najczęstszych błędów popełnianych w agrotechnice żyta. Nasiona powinny być umieszczone na głębokości 2 cm - nie głębiej. Tylko w przypadku gorszych warunków wilgotnościowych dopuszcza się siew na głębokość 3 cm.
Głębsze siewy zawsze opóźniają wschody, osłabiają rośliny, ograniczają krzewienie, skracają czas wegetacji jesiennej. 
Konsekwencja tego błędu jest tylko jedna - obniżenie poziomu plonowania. Należy pamiętać również o tym, że żyto hybrydowe sieje się rzadko i dlatego wysiew nasion powinien być wykonany z największą precyzją.
Błędy popełnione w trakcie siewu są nie do naprawienia - chyba, że ktoś chciałby dokonać „przesiewu” a ten zabieg jest bardzo kosztowny i raczej nieopłacalny. W trakcie wykonywana siewu należy cyklicznie sprawdzać
zadaną głębokość pracy maszynie, pamiętając o tym, iż ilość nasion w skrzyni nasiennej w trakcie siewu cały czas maleje, co pośrednio może wpływać na zmianę głębokości pracy siewnika.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża