ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Ricardinio

kukurydza_ricardinio

Wzorzec stabilnego i wysokiego plonu suchego ziarna

 

kukurydza_ricardinio

Profil odmiany

 

Na ziarno

  • 1. miejsce (plon suchego ziarna 13,4 t/ha i wilg. podczas zbioru 24,2%) w 2011 i 2. miejsce w 2010 w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK
  • 1. miejsce w dochodzie brutto wśród badanych odmian wczesnych i średniowczesnych w badaniach rozpoznawczych COBORU 2014 (plon suchego ziarna 13,5 t/ha i wilgotność podczas zbioru 26,3%)
  • ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down)
  • doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren)

Na kiszonkę

  • wysokie zawartości skrobi w kiszonce w badaniach PDO COBORU 2011-2014: średnio 55% plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy

Kukurydza na ziarno. Wyniki plonowania RICARDINIO w doświadczeniach oficjalnych COBORU i PZPK 2009-2014

kukurydza_ricardinio

Ulotka z produktem

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża