ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Odmiany późne

ODMIANA DOJRZAŁOŚĆ NA ZIARNO/KISZONKĘ ROK REJESTRACJI KISZONKA ZIARNO ALKOHOL GRYS BIOGAZ
KAPITOLIS -/310 EU 2016   !
!cecha wybitna
bardzo zalecane
zalecane
możliwe
możliwe w małym zakresie
KAPITOLIS
KAPITOLIS
Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża