ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Nie zbieramy kukurydzy na kiszonkę za wcześnie.

Nie zbieramy kukurydzy na kiszonkę za wcześnie.

Dr Adam Majewski AgroserviceKukurydza

KWS Polska Sp. z o.o.

Każdą plantację kukurydzy należy sprawdzić pod kątem dojrzałości roślin.
Sąsiednie pola kukurydzy –w zależności od klasy gleby –mogą tak wyglądać, jak na zdjęciach poniżej:

kukurydza
Plantacja w pełni zielona. Za wcześnie na zbiór! Ziarno w fazie mleczno-woskowej Należy kontrolować co kilka dni dojrzałość ziarna.
kukurydza
Rośliny w połowie zaschnięte. Ziarno w fazie mleczno-woskowej Należy kontrolować co kilka dni dojrzałość ziarna i jednocześnie Obserwować rośliny, czy zasychają czy też utrzymują „zieloność”?

Kontrola dojrzałości ziarna –rośliny w pełni zielone

 

kukurydza

kukurydza

Dwie różne kolby z sąsiednich roślin – trzeba sprawdzić ich kilka w środku łanu w różnych miejscach na polu

 

kukurydza

Kolba i ziarno niedojrzałe do zbioru na kiszonkę

Podczas wyłuskiwania ziarna zarodki pozostają na osadce

Brak śladu czarnej plamki, ziarno jest miękkie!

 

kukurydza

Z ziarna po ściśnięciu wypływa „mleko”
Jeśli zbierzemy na kiszonkę takie rośliny, to będą bardzo duże straty w postaci wycieków soków z silosu. W kiszonce będzie za mało skrobi.
Pojawią się miejsca zapleśniałe wewnątrz kiszonki, gdyż na miejsce soku, który wyciekł „wejdzie” powietrze i pojawią się pleśnie, nawet jeśli dokładnie ubijemy i okryjemy zielonkę.

kukurydza

W tej fazie dojrzałości nie zbieramy na kiszonkę –czekamy i kontrolujemy stan dojrzałości ziarna i reszty rośliny

Ziarno bardziej dojrzałe, ale jeszcze nie na tyle, aby zbierać na kiszonkę

 

kukurydza

Jeśli po ściśnięciu palcami jesteśmy w stanie wycisnąć zawartość ziarna spod okrywy owocowo-nasiennej, tzw. skórki, tzn. że należy jeszcze poczekać kilka dni ze zbiorem i ponownie skontrolować dojrzałość ziarna po kilku dniach.

Początkowe dni czarnej plamki

kukurydza

Faza czarnej plamki – należy rozpocząć zbiór niezależnie od stanu reszty rośliny

kukurydza

Dodatkowa kontrola ziarna pokazuje, że skrobia jest już dojrzała i twarda. Sieczkarnia musi mieć prawidłowo ustawiony zgniatacz ziarna!

kukurydza

Faza pełnej czarnej plamki

Powinniśmy kończyć w tej fazie zbierać kukurydzę na kiszonkę, gdyż osiągnęła ona już maksimum plonu, a ziarno może być zbyt twarde, jeśli poczekamy jeszcze kilka dni.
Teraz kukurydza będzie już tylko oddawać wodę, ale plon nie wzrośnie.
Można rozpocząć omłot na ziarno do zakiszania w rękawach.

kukurydza

Twarde ziarno kukurydzy dla wysokowydajnych krów powinno być rozdrobnione jak gruba kasza

Po silnych opadach deszczu należy sprawdzić ile wody jest w łodygach kukurydzy, aby nie wozić wody do silosu.
W tym celu wycinamy i rozcinamy wzdłuż kilka roślin.

kukurydza

Jeśli łodygi są „napompowane” wodą jak na zdjęciu poniżej lepiej poczekać 1-2 dni i sprawdzić ponownie stan roślin.

kukurydza

Plantacja przedwcześnie zaschnięta na skutek suszy na słabych glebach

kukurydza

W takich przypadkach nie ma gotowej recepty kiedy kosić, ale warto sprawdzić stan dojrzałości ziarna i jeśli rośliny nie są zupełnie zaschnięte, a jednocześnie spadł deszcz, to warto trochę poczekać ze zbiorem, gdyż nawet na takich zaschniętych roślinach są kolby i ziarno, o które warto się zatroszczyć i nie zbierać za wcześnie, gdyż to tylko zwiększy straty.

UWAGA: na roślinach bez kolb zbieramy kukurydzę jak najwcześniej, gdyż wtedy traktujemy ją jak trawę.
Niestety nie będzie miała ona dużej wartości pokarmowej, gdyż dobrze wyrośnięte kolby dają 70-80% całkowitej energii dla bydła, a reszta rośliny (liście i łodyga) tylko 20-30%.

Rośliny z tej zaschniętej plantacji zostały pobrane i oznaczono % SM, która w tym przypadku wynosiła 33,8%, głównie ze względu na stan dojrzałości ziarna i niewielką masę reszty rośliny.
Można rozpocząć tu zbiór na kiszonkę, a sieczkarnia musi mieć zgniatacz ziarna.

kukurydza

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża