ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

Najważniejsze założenia dla prawidłowego prowadzenia łanu rzepaku ozimego

Uprawa pod rzepak

uprawa rzepaku

 • Rzepak wymaga dobrze przygotowanego stanowiska.
 • Pamiętaj, by podczas orki używać wałów doprawiających.
 • Jeśli uprawa jest bezpłużna, należy stosować wały wyrównujące powierzchnię.
 • Staraj się nie przesuszać gleby wieloma zabiegami uprawowymi.

Siew rzepaku

siew rzepaku

 • Siej na głębokość 1-2 cm, w przypadku silnego przesuszenia max 3 cm.
 • Staraj się tak ustawić siewnik, by trzymać równą głębokość siewu.
 • Nie przesadzaj z zakładaną obsadą - rzadszy rzepak wytwarza więcej rozgałęzień i ma mniejszą tendencję do wylegania oraz jest zdrowszy

Nawożenie rzepaku

nawożenie rzepaku

 Staraj się dostarczyć P i K podczas uprawy przedsiewnej.

 • N jesienią:
   - dostarczaj dawkę dostosowaną do rośliny poprzedzającej i nawożenia organiczego,
   - jeśli stosujesz nawożenie mineralne, dostarcz roślinom około 40 kg azotu na start (w bilansie jesiennym rzepak pobiera około 80-100 kg - część jest już w glebie; należy zbadać, jak dużo).
 • N na wiosnę:
   - 2/3 zakładanej dawki azotu dostarcz na start wegetacji,
   - 1/3 po 2-3 tygodniach od pełnego ruszenia wegetacji,
   - zakłada się sumaryczne dostarczenia azotu na poziomie 60 kg N na tonę plonu nasion (sumarycznie w całym przebiegu wegetacji).
 • S - stosuj siarkę w ilości 1/4 dawki azotu. Siarka wspomaga pobieranie azotu, dodatkowo u roślin z rodziny kapustnych jest podstawowym limiterem plonu po NPK.
 • B – stosuj dolistnie lub w nawozach wieloskładnikowych; jest to kluczowy mikroelement dla prawidłowego rozwoju rzepaku.

Ochrona rzepaku

ochrona rzepaku

ochrona rzepaku

 • Stosuj herbicyd doglebowy w warunkach odpowiedniej wilgotności gleby.
 • Stosuj herbicyd powschodowy w warunkach nieodpowiedniej wilgotności gleby.
 • Zabieg regulacji wzrostu jest niezbędny w fazie 4-6 liści właściwych dla prawie wszystkich odmian.
 • Zabieg fungicydowy jesienią jest właściwie zbędny dla odmian z genami Rlm3 i Rlm7, jednak większość regulatorów wzrostu ma również funkcję fungicydową.
 • Zabieg fungicydowy jesienią jest niezbędny dla odmian populacyjnych.
 • Zabieg fungicydowy na start wegetacji wiosennej jest zbędny w przypadku odmian mieszańcowych z genami Rlm3 i Rlm7, pod warunkiem dobrego przezimowania roślin i braku uszkodzeń przez szkodniki.
 • Zabieg fungicydowy na start wegetacji wiosennej jest niezbędny dla odmian populacyjnych.
 • Zabieg fungicydowy na opadający płatek jest niezbędny bez względu na tolerancję, odporność czy typ odmiany. To zabieg kluczowy dla ochrony plantacji przed patogenami grzybowymi.
 • Zabiegi insektycydowe przeprowadzaj w okresie całej wegetacji w przypadku wystąpienia szkodników i przekroczenia progów szkodliwości. Zawsze wykonuj go po czasie oblotu pszczół. Nawet używając środków bez okresu prewencji!

Zbiór rzepaku

zbiór rzepaku

 • Zawsze zbieraj rzepak najwyżej jak się da - unikasz przeniesienia wilgotności z łodyg na nasiona i strat plonu.
 • Unikaj desykacji jeśli to możliwe - zabijasz rośliny w momencie najintensywniejszego nalewania nasion.
 • Unikaj sklejania nasion w przypadku odmian S-POD.
Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża