ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Millesim

kukurydza_millesim

Rekordowy plon suchego ziarna i dochód brutto

 

kukurydza_millesim

Profil odmiany

 

Na ziarno

  • miejsce w plonie suchego ziarna (11,26 t/ha o wilg. 14%) wśród wszystkich grup wczesności w doświadczeniach porejestrowych PDO COBORU i PZPK w 2013 r.
  • miejsce w plonie ziarna w badaniach rejestracyjnych COBORU w 2011 r. w grupie średniopóźnej
  • bardzo dobra stabilność plonowania potwierdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce
  • 12,98 t/ha ziarna o wilgot. 14% w dośw. rozpozn. CCA COBORU w 2014 r.

Na kiszonkę

  • daje surowiec o najwyższych parametrach energetycznych do produkcji kiszonki dla krów mlecznych: ponad 56% udziału kolb w plonie SM

Kukurydza na ziarno. Doświadczenia rejestrowe COBORU 2011

kukurydza_millesim

Ulotka z produktem

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża