ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

KWS JETHRO

Zdrowe i plenne

  • Wysoka zdrowotność roślin - duża odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę brunatną oraz septoriozy liści
  • Bardzo dobra plenność w ostatnim trzyleciu - plon ziarna do 130% wzorca według badań COBORU
  • Wysoka liczba opadania oraz duża odporność na porastanie ziarna - dobra jakość zbieranego surowca w trakcie trudnych żniw
  • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
  • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Profil odmiany

Cechy rolnicze:

Wysokość roślin [cm] 141 dość niskie
Odporność na wyleganie 6,0 dość duża

 

Odporność na choroby:

 

Mączniak prawdziwy 8,4 dość duża
Pleśń śniegowa 8,0 średnia
Rdza brunatna 7,7 dość duża
Rdza źdźbłowa 7,3 średnia
Rynchosporioza 7,8 średnia
Septoriozy liści 7,4 dość duża
Choroby podstawy źdźbła 7,9 dość duża
Podatność na sporysz* 4 niska do średniej - system POLLENPLUS®

 

Struktura plonu:

 

Gęstość łanu* 5 średnia
Liczba ziaren w kłosie* 7 duża
Masa 1000 ziaren [g] 35,5 dość duża
Plon ziarna 2017-2018 a1 [100% = 66,5 dt/ha] 130 bardzo wysoki
Plon ziarna 2017-2018 a2 [100% = 76,8 dt/ha] 129 bardzo wysoki

 

Jakość:

 

Liczba opadania 8 duża do bardzo dużej
Odporność na porastanie ziarna w kłosach 6 dość duża


Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg Skala 9o
COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; * ocena własna KWS Lochow
Informacje ważne do 06.2021 r.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża