ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

KWS HIGGINS - NOWOŚĆ

Wysoki plon na terenie całego kraju - średni plon dla kraju na intensywnym poziomie agrotechniki powyżej 10t/ha

Dobra odporność na wyleganie – proste prowadzenie łanu i łatwy zbiór podczas żniw

Ziarno o bardzo dobrej jakości – idealne wyrównanie ziarna, wysoka masa 1000 ziaren

Elastyczny termin siewu - możliwość siewu w terminach optymalnym i opóźnionym

Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

Profil odmiany:

Kierunek użytkowania pastewny  
Profil odmiany:    
Wysokość roślin a1 [cm] 101 średnia do wysokiej
Wyleganie [skala 9°] 6,8 duża
Zimotrwałość 4,5 dobra do bardzo dobrej
Odporność na choroby:    
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,5 średnia
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,4 średnia do dużej
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9 średnia
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,6 średnia do dużej
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,2 mała do średniej
Struktura plonu:    
Masa 1000 ziaren [g] 49,7 duża
Plon ziarna a1 [% wzorca] 103 bardzo wysoki
Plon ziarna a2 [% wzorca] 105 bardzo wysoki

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018
Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

higgins

Porównanie odmian
KWS Higgins vs KWS Kosmos vs wiodąca odmiana dwurzędowa w PL
– kluczowe parametry:

  Plon ziarna a1 Plon ziarna a2 MTZ Wczesność Zimotrwałość
KWS HIGGINS 7 9 7 5 dobra do b. dobrej
KWS KOSMOS 7 8 6 5 dobra do b. dobrej
Wiodąca odmiana dwurzędowa na rynku PL 6 6 8 5 średnia do dobrej

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 oraz www.kws.com/de

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża