ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

FosfoPower

Uwolnij fosfor zawarty w glebie

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

Efekty stosowania
ogranicza ilość stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
poprawia plonowanie roślin uprawnych
Skład preparatu
Preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 109 jtk/g

Stosowanie
Oprysk

Ile preparatu?
100g/ha

Ile wody?
200-400 l/ha

Kiedy?
Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego.

Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.

Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.

Ważne
Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy stosować w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych podczas wyższej wilgotności powietrza.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża