ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Dolaro

DOLARO - żyto ozime hybrydowe

Nowa odmiana żyta hybrydowego o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania we wszystkich rejonach uprawy.
Plon żyta hybrydowego DOLARO (w % wzorca i t/ha)

DOLARO - żyto ozime hybrydowe - mapa

a1 - technologia średnio intensywna
a2 - technologia intensywna
źródło COBORU 2016

W 2016 roku była najwyższą plonująca odmianą w Polsce, uzyskująca plon 132% wzorca, tj. 8,7 tony z ha na poziomie a1 – średnio intensywnym oraz 129% wzorca tj. 9,8 tony z ha na poziomie a2 – intensywnym.

  • Najkrótsza odmiana żyta i o najwyższej odporności na wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce.
  • Bardzo dobra zdrowotność (wysoka odporność na rychosporiozę, rdzę źdźbłową, mączniaka prawdziwego i pleśń śniegową). Sprawia to, że można znacznie ograniczyć stosowanie fungicydów, a co za tym idzie koszty.
  • Bardzo dobra zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-200 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 65-75 kg/ha)

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze:

 

Termin kłoszenia średni
Termin dojrzewania średni
Długość źdźbła krótkie
MTZ wysoka
Zawartość białka 4
Odporność na porastanie 5 dobra
Odporność na wyleganie 6,4 wysoka

* w skali 9 stopniowej

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża