ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

Co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko uprawy kukurydzy na wypadek suszy?

Po wilgotnym i zimnym roku 2017 wystąpiła wyjątkowo ciepła i sucha pogoda wiosną roku 2018. Tak suchej wiosny nie mieliśmy już dawno. Wysokie temperatury i brak opadów przyspieszyły rozwój kukurydzy i zakwitła ona wcześniej niż zwykle. A to właśnie okres przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia oraz faza nalewania ziarna są najbardziej krytyczne dla kukurydzy, jeśli myślimy o jej zapotrzebowaniach wodnych i plonie.

fot_1

Fot. 1. Braki wody w okresie wczesnego rozwoju kukurydzy są mniej szkodliwe niż później - tuż przed kwitnieniem i w jego trakcie

 

W latach 2006, 2011, 2015, 2016 i 2018 w różnych regionach Polski wystąpiły poważne braki wody. Trzeba się liczyć z tym, że susze zdarzają się coraz częściej. Sposobem na ograniczenie strat plonów jest uprawa odmian o zwiększonej tolerancji na suszę, ale nie można zapominać o glebie i należy podjąć działania, aby zatrzymać wodę w glebie. Pominę tutaj melioracje wodne, które są nastawione na odprowadzanie wody z pól i brakuje możliwości regulacji, kiedy mają osuszać pola, a kiedy zatrzymać wodę, gdyż to oddzielny temat wymagający działań na szczeblu całego państwa i nowych przepisów - na to potrzeba dużo czasu. Plantatorzy powinni się zastanowić jak zatrzymać w glebie wodę z opadów jesiennych i zimowych. Praktycznie największym magazynem wody jest sama GLEBA. Jej pojemność wodna (czyli ile wody jest w stanie zmagazynować) zależy od ilości części spławialnych (czyli najmniejszych cząsteczek gleby, których jest dużo w glinach i lessach), od zawartości w próchnicy glebowej oraz agrotechniki (np. kiedy zaorzemy pole).

fot_2

Fot. 2. Odczyn pH 6,5 to dolna granica dla gleb słabych, ale w praktyce na takich glebach odczyn jest znacznie niższy, a to sprzyja uwalnianiu do roztworu glebowego jonów glinu, które hamują rozwój korzeni

 

Problem suszy najbardziej dotyczy gleb słabych i tam jej skutki widzimy jako pierwsze. Trzeba by poprawić ich pojemność wodną… Nie zwiększymy ilości części spławialnych w glebach piaszczystych, ale w każdej glebie można systematycznie zwiększać zawartość próchnicy. Do działań zwiększających zawartość próchnicy w glebie należą:

  • utrzymanie właściwego odczynu gleby (dla gleb piaszczystych 6,5-7,0, a dla gleb cięższych 6,8-7,2)
  • wprowadzenie do płodozmianu roślin motylko wych, poplonów itp
  • niesprzedawanie słomy, ale dokładne pocięcie jej i zwapnowanie przed wymieszaniem z glebą oraz płytkie przyoranie (jest to szczególnie ważne na glebach ciężkich i wilgotnych, aby nie przekraczać głębokości 10 cm).

fot_3

Fot. 3 Forma azotanowa ogranicza długość korzeni kukurydzy>

 

Wybierając termin i formy nawożenia, wpływamy na rozwój korzeni kukurydzy. Aby zwiększyć głębokość korzeni, warto ograniczyć formę azotanową (saletrzaną) azotu. Podstawą nawożenia azotem powinna być forma amidowa (mocznik) lub forma amonowa. Najlepiej w jednej dawce przed siewem kukurydzy. Nie należy zapominać o nawożeniu startowym fosforowo-azotowym, aby od samego początku wzrostu korzenie kukurydzy rosły bez zakłóceń, a te występują, gdy w zimnej glebie nie może ona pobrać fosforu. Objawia się to fioletowieniem liści, co wszyscy znamy, ale pierwotną przyczyną jest zahamowanie wzrostu korzeni. Odradzamy zbyt duże dawki nawozów podawane w czasie siewu (rzędowo), gdyż upośledza to rozwój korzeni i stwarza wiele zagrożeń dla kiełkowania i czasem doprowadza do zasychania młodych roślin, jeśli dawki były za duże.

fot_4

Fot. 4. Na tym polu zastosowano 450 kg/ha nawozów w podsiewacz - jest to bardzo ryzykowne, jeśli wystąpi suchy rok, gdyż większość nawozu jest płytko w glebie, gdzie brakuje wody

 

Radzimy pozostałe nawozy (poza azotowo-fosforowymi) rozsiać przed siewem lub jesienią i wymieszać z glebą. Rosnące korzenie mają szukać składników i wody - dzięki temu rozwiną się a rośliny lepiej przetrzymają okresowe niedobory wody, gdyż będą miały szansę pobrać ją z głębszych warstw. Kukurydza jest dużą rośliną, ale aby taka wyrosła, należy zadbać o jej korzenie, a konkretnie aby w glebie nie było podeszwy płużnej, warstwy nierozłożonej słomy lub świeżego obornika. Kukurydza na kiszonkę należy do roślin o ujemnym bilansie materii organicznej, ale należy pamiętać, że jej uprawa wiąże się ściśle z produkcją bydła i bardzo często - obornika, który jest ogromną wartością dodaną dla produkcji próchnicy, ale najczęściej jest wywożony na pola wiosną.

fot_5

Fot. 5. Proponujemy przemyśleć przesunięcie nawożenia obornikiem na jesień

 

Jednak orka wiosenna przykrywająca obornik to ogromne straty wody z gleby. Przesuszamy całą warstwę orną! Przerywamy połączenia kapilarne z podglebiem. Jeśli w taką spulchnioną glebę wysiejemy kukurydzę, to w przypadku braku opadów deszczu wschody będą opóźnione i bardzo nierówne.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża