ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

CLEARFIELD

Technologia produkcji rzepaku

Rzepak jest uprawiany w Polsce na powierzchni bliskiej miliona hektarów. Wysoka rentowność uprawy rzepaku i uproszczony płodozmian skutkują coraz częstszym występowaniem rzepaku na tych samych polach. Sprzyja to rozwojowi chorób płodozmianowych oraz uciążliwych i odporniejszych chwastów. W szczególności tych z rodziny krzyżowych oraz samosiewów rzepaku. Wszystkie te czynniki wpływają na spadek plonu i rentowności uprawy. 

Hodowla rzepaku KWS w dużej mierze opiera się na technologiach mających ograniczać spadek plonu, zwiększyć odporność odmian na patogeny i osypywanie nasion. W tym sezonie wprowadzamy na Polski rynek naszą najnowszą odmianę w technologii Clearfield® HIMALAYA CL F1,

Czym jest Clearfield® i jakie korzyści dają odmiany uprawiane w tej technologii? 

Odmiany CL to mieszańce, które posiadają naturalną odporność na substancję aktywną imazamoks, która jest zawarta w herbicydach Cleravis® i Cleravo®. 

Technologia oparta jest na genach recesywnych, które w bardzo małym stopniu ujawniają się w kolejnym pokoleniu. Dlatego samosiewy, które są efektem osypywania, praktycznie nie posiadają cechy odporności na ww. substancję aktywną. 

Odmiana HIMALAYA CL F1 chroniona na bazie technologii Clearfield® pozwala na uzyskanie wysokich plonów przy zachowaniu wysokiej „czystości na polu”. Zabieg imazamoksem pozwala plantatorowi na niemal całkowite zwalczenie uciążliwych chwastów przy rezygnacji z zabiegu przedwschodowego, którego efektywność w dużej mierze zależy od wilgotności gleby.

CLEARFIELD

Clearfield® daje producentom rzepaku nowe korzyści: 

  • skuteczną ochronę przed chwastami, w tym z rodziny kapustowatych/krzyżowych, a także przed innymi trudnymi do zwalczenia chwastami dwuliściennymi i jednoliściennymi, 
  • przynajmniej jeden zabieg mniej - oszczędność czasu i środków - w porównaniu do konwencjonalnych programów herbicydowych (jednym zabiegiem jednocześnie zwalczamy chwasty dwuliścienne i jednoliścienne - w tym samosiewy zbóż), 
  • elastyczny termin wykonania zabiegu - lepsza organizacja pracy, możliwość wyboru optymalnych warunków do wykonania zabiegu (aż do 4-5 tygodni), 
  • efektywność przy różnej wilgotności gleby i różnych systemach uprawy roli - większa niezależność od warunków pogodowych i glebowych.
Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża