ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Cascadinio

kukurydza_cascadinio

Pełne silosy kiszonki bogatej w skrobię

 

kukurydza_cascadinio

Profil odmiany

 

Na kiszonkę

  • miejsce w plonie ogólnej suchej masy (23,7 t/ha) i w plonie suchej masy kolb (13,0 t/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK w roku 2013, wśród wszystkich grup wczesności
  • wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9%
  • wybitnie wysoki plon suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA)
  • dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA)
  • odmiana w typie stay-green o przedłużonym terminie przydatności do zbioru (szerokie okno żniwne)

Kukurydza na kiszonkę. Doświadczenie rozpoznawcze COBORU i PZPK. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb. Grupa średniopóźna. Wyniki średnie z 6 miejscowości w roku 2013

kukurydza_cascadinio

Ulotka z produktem

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża