ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

Boregine

łubin - boregine

Atut odmiany - duża masa nasion.

Odmiana z rynku niemieckiego, uprawiana w Polsce od 2013 r. na terenie całej Polski z bardzo dobrymi wynikami.

Charakterystyka odmiany:
Łubin wąskolistny, słodki o mocnej budowie części nadziemnej i silnie rozwiniętym systemie korzeniowym. Nadaje się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb. Plon budowany jest zarówno na pędzie głównym jak i na pędach bocznych. Jego główną cechą jest to, że posiada jedną z najwyższych masę tysiąca ziaren ze wszystkich łubinów dostępnych na rynku PL. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka w nasionach. Kwitnie na biało, nasiona są koloru biało – kremowego.

Siew:
Gleba musi być wystarczająco sucha. Optymalny termin siewu to 15.03 – 10.04 ze względu na niską odporność na przymrozki wiosenne zaleca się wysiew od połowy marca. Ziemia musi być dobrze uprawiana, żeby zagwarantować wysiew na głębokości 2 – 3 cm. Zbyt głęboki wysiew może wpłynąć na nierówne wschody oraz znacznie zmniejszyć plon. W zależności od stanowiska na jakim będziemy uprawiać łubin Boregine zalecana obsada to od 80 do 120 roślin na m2.

Płodozmian:
Należy zachować odstęp co najmniej 4- letni w produkcji na tym samym polu gatunków strączkowych. W przypadku pierwszej uprawy należy zaszczepić nasiona preparatem Nitragina. Łubin Boregine to doskonały przedplon pod uprawy zbożowe.

Nawożenie:
Łubin jest rośliną uprawianą w sposób ekstensywny. Zwykle plantatorzy nie stosują nawożenia. Chcąc jednak uzyskać dobre plony proponujemy nawożenie magnezem, należy zastosować min 20 kg P50 kg K na 1 ha. Stosowanie nawożenia azotowego jest niekonieczne. Dolistnie można zasilić łubin przed wykształceniem pąków kwiatowych borem 400 g/ha i 5 kg siarczanu magnezu siedmiowodnego.

Zbiór oraz uwagi na temat wczesności:
Młócenie rozpoczyna się w momencie, kiedy 90% strąków i łodyg wykazuje zabarwienie brązowe oraz wilgotność ziarna spada poniżej 15%. Nie należy młócić przy silnym nasłonecznieniu, najlepiej w godzinach wieczornych, w przeciwnym razie powstają duże szkody z powodu pękania nasion. Odmiana średniowczesna, samodojrzewająca. W żadnym wypadku nie zaleca się uprawy na stanowiskach nawożonych obornikiem (znacznie wydłuży to okres wegetacji).

Ochrona:
Stosować się do aktualnych zaleceń ochrony rekomendowanych przez PIORIN.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża