ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

BIRDY

Najważniejsze cechy odmiany: 

 • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU)
 • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • wysoki wigor początkowy
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • wysoka biomasa
 • wysoka odporność na wyleganie
 •  wysoka zawartość oleju w nasionach
 • stabilny i wysoki plon nasion
 • wysoka odporność na czerń krzyżowych
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjnaw doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 (101,8% średniej) i 2016 (97,7% średniej)
Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża