ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

AzotoPower

Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące i niesymbiotyczne mikroorganizmy biorące udział w wiązaniu azotu atmosferycznego (N₂). Zawarte w produkcie bakterie, redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin (15-50 kg N/ha rocznie), tym samym zaopatrując je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy. Bakterie zawarte w AzotoPower należą także do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

 

Efekty stosowania

  • wiązanie azotu atmosferycznego i udostępnianie go roślinom 
  • ograniczenie ilości stosowanych nawozów azotowych 
  • poprawa plonowania roślin oraz upraw następczych 
  • stymulacja wzrostu i rozwoju roślin 

Kiedy stosujemy? 

 

Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego;
w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia,
wiosną po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego
Uprawy sadownicze: w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku w pas herbicydowy
Uprawy warzywnicze: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie aktywnego
wzrostu w formie oprysku nalistnego
Rośliny ozdobne, użytki zielone: w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego

Stosowanie: oprysk
Ilość preparatu: 100 g/ha
Ilość wody: 200-400 l/ha

 

Skład preparatu                                                                                    

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1 x 10⁹ jtk/g

Ważne informacje:

Preparat można stosować z nawozami oraz wszystkimi środkami ochrony roślin za wyjątkiem fungicydów. Preparat można stosować również do zaprawiania. Zaprawiony materiał zużyć w ciągu 1-3 dni.

 

 

 

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża