ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

ATPOLAN 80 EC

Atpolan 80 EC Adiuwant  - środek wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z  cieczą użytkową niektórych   środków   chwastobójczych   i   grzybobójczych   stosowanych aparaturą naziemną, do których zaleca się dodawanie adiuwanta. 

Zawartość substancji biologicznie czynnej:  olej SN- 76%. 

DZIAŁANIE ŚRODKA

Atpolan 80 EC powoduje: 

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin
- poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni 
- podwyższenie zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala
na obniżenie dotychczas zalecanych dawek. 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY  I DAWKI

Zalecana dawka: 1,5 l/ha. 
Atpolan 80 EC  stosować w  terminach,  dawkach  i  w  sposób zalecany dla poszczególnych
środków ochrony roślin. 

Uwaga:  Zabrania   się   stosowania   środka  w warunkach   bezpośredniego   nasłonecznienia   i temperaturze powyżej 25oC. 

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża