ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

ALLBERICH KWS F1

Niski łan, łatwa obsługa plantacji

Najważniejsze cechy odmiany: 

 • zarejestrowana na Słowacji w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana półkarłowa w doświadczeniach łanowych KWS Słowacja
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy (kl. II-IVa)
 • zalecany siew wczesny do agrotechnicznego
 • nie wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, jednak jest on zalecany w celu poprawy architektury łanu w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • średnio szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • bardzo niska biomasa i średnia liczba rozgałęzień produkcyjnych
 • bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie
 • rewelacyjna odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • S-POD - charakteryzuje się podwyższoną odpornością na osypywanie nasion
 • jedna z najniższych odmian półkarłowych w doświadczeniach rozpoznawczych
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża