ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Agro Vitallo

kukurydza_agrovitallo

Najwyższy plon SM wśród wszystkich grup wczesności

 

kukurydza_agrovitallo

Profil odmiany

 

Na kiszonkę

  • nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
  • potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2% udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014)
  • ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass
  • AGRO VITALLO potwierdziła wysoką zdolność zachowania zieloności łodygi i liści również na najbardziej suchych stanowiskach w 2015 i wysokie plony na kiszonkę w sprzyjającym roku 2016 (23,4 t/ha SM całych roślin w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK i 51,7% udziału kolb w plonie))

Na biogaz

  • jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

Na ziarno

  • wysokie FAO i ziarno w typie flint-dent predysponują odmianę do zbioru w celu zakiszania w rękawach

Kukurydza na kiszonkę. Dośw. rozpozn. COBORU i PZPK 2014. Grupa średniopóźna. Średnia z 7 miejscowości

kukurydza_agrovitallo

Ulotka z produktem

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża